Medlemsbetingelser Institut Thomey

1: Medlemskab

Månedsabonnement til holdtræning, Biocircuit, Fitness, koldtvandskar/pool og online-træning

Et månedsabonnement er personligt og starter på dagen for underskrift. Det kan ikke benyttes af andre end medlemmer. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er indehaverens ansvar, at Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Der er intet oprettelsesgebyr og derfor ingen pauseordninger. Det vil sige, har man været medlem og melder sig ud og efterfølgende ønsker genindmeldelse, opkræves der 100 kr. 

OBS - Medlemmet skal selv opsige sidde medlemskab på hjemmesiden thomey.dk under "Medlemsoplysninger" eller i Mywellness App'en under "Medlemsoplysninger. 

 

Årsmedlemsskab til Biocircuit, Fitness, koldtvandskar/pool og Biocircuit/Fitness/koldtvandskar/pool

Et årsmedlemsskab er personligt og starter på dagen for underskrift. Det kan ikke benyttes af andre end medlemmer. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er indehaverens ansvar, at Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Der er intet oprettelsesgebyr og derfor ingen pauseordninger. Det vil sige, har man været medlem og melder sig ud og efterfølgende ønsker genindmeldelse, så opkræves der 100kr. 

OBS – Medlemskabet udløber automatisk og kan ikke opsiges.

 

Klippekort til holdtræning og sauna

Et klippekort er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlem. Ændringer i personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er indehaverens ansvar, at Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. 

Klippekortet er gyldigt fra købsdato og gælder som følgende:

3 klip i 1 måned og 10, 20, 30 og 40 klip i 10 måneder.

Det er ikke muligt at forlænge forløbet yderligere.

 

Fortrydelsesret

Ved køb af et medlemskab har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftalen om medlemskabet blev indgået.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give Institut Thomey en utvetydig erklæring herom.

 

Mywellness konto til booking af holdtræning og sauna, indtjekning i Biocircuit og Fitness, overblik over reservationer i Instituttet, registrering af puls og udførte aktiviteter

Medlemmet downloader Mywellness App'en på mobiltelefon i forbindelse med indgåelse af medlemskab i Institut Thomey. Appen downloades via App Store eller via det tilsendte link i velkomstmailen. Mywellness kontoen er personlig.

 

Varighed og medlemskabstype

Månedsabonnement

Månedsabonnement kan opsiges ved udgangen af ​​indeværende måned plus en måned. Alle rettelser skal ske under medlemsoplysninger, når medlemmet er logget ind på sin personlige side på “Mywellness” eller på hjemmesiden thomey.dk. Ifald der opstår tvivl om, hvorvidt et månedsabonnement er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse fra Institut Thomeys e-mailkonto. Modtager medlem ikke svar på sin skriftlige henvendelse indenfor 48 timer, skal medlemmet ringe på tlf.nr 22906677

 

Årsmedlemsskab

Årsmedlemsskabet udløber automatisk efter 12 måneder og kan ikke opsiges. Alle rettelser skal ske under medlemsoplysninger, når medlemmet er logget ind på sin personlige side på “Mywellness” eller på hjemmesiden thomey.dk.

 

Klippekort

Et klippekort kan ikke opsiges og ophører automatisk, når kortet udløber. Eventuelle ubrugte klip refunderes ikke.

 

Mywellnes App

Medlemmet kan til enhver tid anmode om sletning af sin Mywellness konto under ”rediger profil” i Mywellness App'en.

 

2: Booking

 

Holdtræning

 

Sauna

 

Biokredsløb

 

Fitness

 

Koldtvandskar/pool

 

Biocircuit og Fitness

 

Biokredsløb, fitness og koldvandskar/pool

 

Online-træning

 

Behandlingsaftaler

 

3: Fremmøde

 

Holdtræning

 

Sauna

 

4: Afmelding

Hold

Behandling

Sauna

 

5: Aflysning 

Institut Thomey kører som udgangspunkt alle hold på holdplanen. Et hold kan dog aflyses, hvis tilmeldingen er 25% eller derunder af max antal deltagere.

 

6: Betaling

 Beløbet for dit medlemskab opkræves automatisk den 1. i hver måned og løber indtil, du vælger at opsige dette. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du for perioden fra oprettelsen til første kort-betaling eller Mobil Pay.

Ved køb af medlemskab i perioden d. 1. til den 20. betales ved indmeldelsen for indeværende måned. Køber du medlemskab i perioden d. 21. til udgangen af måneden, betales ved indmeldelsen for indeværende måned samt kommende måneds medlemskab. Herefter opkræves der automatisk for medlemskab via kort-betaling eller Mobil Pay.

Kvittering for din oprettelse fremsendes til den mailadresse, der er registreret på din medlemsprofil

 

For sen betaling

Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker via mail til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende regler

 

7: Personer under 18 år

Er en person under 18 år, kan køb kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Medmindre personen under 18 år med forældrenes samtykke selv kan betale for medlemskabet ved tilmelding til Betalingsservice

 

8: Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Man er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Institut Thomey. Institut Thomey tager ikke ansvar for personskader på personer som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller undladelser

9: Værdigenstande

Institut Thomey anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i skabene på gangen via oprettelse af valgfri kode. Institut Thomey bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade

10: Ordensregler

Træning

Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk at medbringe påkrævet og relevant udstyr. Hvis et medlem ikke medbringer relevant udstyr, skal medlem leje eller købe relevant udstyr.

Behandling

Til behandling på briks medbringer medlem egne håndklæder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal medlemmet leje håndklæder.

Sauna/koldtvandskar og eller pool

Ved ophold i sauna, koldtvandskar og eller udendørs/pool medbringer medlemmer egne håndklæder og anvender badetøj. Inden koldtvandskar og/eller udendørs pool anvendes, afskyller man sig i bruseren.

 

11: Udelukkelse af personer

Institut Thomey kan til enhver tid - uden angivelse af grund - ophæve enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger

 

12: Video-og fotooptagelse

Institut Thomey tager fotos og optager video. Institut Thomey benytter disse fotos og videoer til vidensdeling, online træning og markedsføring herunder på digitale medier. Medlemmer giver ved tilmelding tilladelse til, at Institut Thomey må benytte billederne.

 

13: Sygeforsikringen "danmark"

Vær opmærksom på, at sygeforsikringen "danmark" kun giver tilskud til samme ydelse, som man også kan få offentlige sygesikringstilskud til. Dvs. behandler på klinikken inklusive holdtræning og opfølgende træningsterapi udført af autoriseret fysioterapeut

Det er medlemmets eget ansvar at indberette, hvad der kan indberettes til "danmark". Det er ligeledes medlemmers eget ansvar at orientere sig om ”danmark”'s betingelser for tilskud.

 

14. Sundhedsforsikringer

Det er medlemmets ansvar at kende den sundhedsforsikrings betingelser for dækning af behandling på briks og genoptræning.

 

15: Datapolitik

Du har læst og accepteret Datapolitikken, som du finder på hjemmesiden. Du oplyser personlige data på eget ansvar Datapolitik

 

16: Ændring af medlemsbetingelser

Institut Thomey kan til enhver tid ændre medlemsbetingelserne inkl. priser. Væsentlige ændringer meddeles ved nyhedsmail og/eller på vores hjemmeside. Institut Thomey har til enhver tid ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider ved opslag på hjemmesiden. Prisændringer vil blive varslet med min. 30 dage.