Online betingelser

 

1: Tilmelding

  • Du kan tilmelde dig abonnement på de forskellige online træningsprogrammer. 
  • Tilmelding og afmelding sker via vores hjemmeside 
  • Månedsabonnement trækkes automatisk på dit betalingskort for de træningsprogrammer du har købt adgang til. 

2: Afmelding

  • Der er ingen abonnementsbinding. Du kan opsige dit månedsabonnement inden næste månedstrækning. 
  • Månedsabonnement løber fra indmeldelse dato og een måned/30dage frem til forfald af næste periode start. Periodens start- og sluttidspunkt er oplyst under din "konto" fanen.
  • Du kan opsige dine træningsprogrammer individuelt. Dog kræver genoptræningsprogrammet et medlemsskab af personligtræningsprogrammet
  • Det er IKKE muligt at afmelde pr. mail eller via beskeder. Afmelding foregår KUN inden på din "konto" fane på hjemmesiden.

3: Fortrydelsesret: For denne online service gælder, at du ikke kan fortryde købet af tjenesteydelsen, når denne allerede er leveret. Din fortrydelsesret ophører ved første login på Thomey Online. 

4: Aflysning og forsinkelser: Thomey Online "streamer" som udgangspunkt alle annoncerede "live" hold, tildeler personlige programmer og svarer på faglige spørgsmål iht. de annonceringer som løbende fremkommer på "Mit træningsrum" eller via beskedmodulet (chat/email). En aktivitet fra Thomey Online kan dog altid, uden kompensation for medlemmet, aflyses eller udskydes. Dette gør sig også gældende ved tekniske fejl. 

5: Information og hints: Der findes en funktion til ekstra hjælp, information og hints. Der kan være henvisning og link til 3. part hjemmesider, hvor der kan købes træningsudstyr. Der er ingen support telefon, men der kan rettes henvendelse på hjemmesidens kontaktformular.

6: Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og starter på dagen for betaling på hjemmesiden. Medlemskabet må ikke benyttes af andre end medlemmet. Som forbruger følger hæftelsesreglerne af betalingstjenesteloven, hvorefter medlemmet
kan blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af medlemskabet.

7: Varighed og medlemskabstype: Medlemskab er et fortløbende abonnement og løber indtil opsigelse. Medlemmer kan selv på hjemmesiden opsige abonnement ved udgangen af indeværende og igangværende 30dages periode.  

8: Betaling: Ved tilmelding accepterer medlemmet en automatisk månedlig betaling af medlemskabet.
Ved tilmelding betaler medlemmet medlemskabspris een måned frem. Medlemskabet betales 1 måned/30dage forud fra indmeldelsedatoen, og opkrævningen sker på den første bankdag efter en ny månedsperiode starter.  
Det er muligt at opgradere dit træningsprogram med andre komplimenterende træningstilbud.  Disse tilbud kan opsiges individuelt og har selvstændige udløbsdatoer. Alle priser er i danske kroner og inkl. dansk moms.

Kan der ikke trækkes det nødvendige beløb på medlemmets betalingskort vil medlemskabet blive midlertidigt lukket. Hvis en betaling ikke autoriseres vil der forsøges igen efter 3 dage og endnu et forsøg efter 5 dage, hvorefter der lukkes for træningsprogrammerne. Medlemmet bliver med samme profil bedt om at registrere betalingskort på ny. Det personlige træningsprogram vil være det samme som før, hvis ny betaling bliver autoriseret.  

Efter 30 dage, uden succesfuld betaling af Thomey Online, slettes medlemsprofilen og det vil IKKE være muligt at genskabe historikken, optjente og tidligere personlige træningsprogrammer.

9: Medlemmer under 18 år: Er en person under 18 år kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning og ansvar. 

10: Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter efter Thomey Online anvisninger. Thomey Online tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

11: Udelukkelse af medlem: Thomey Online kan til enhver tid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. 

12: Ændring af medlemsbetingelser: Thomey Online kan til enhver tid ændre medlemsbetingelserne inkl. priser eller lukke for hele eller dele af online programmerne. Der gives ikke kompensation ved nedlukning.

13: Videooptagelse og sensorer: Under træning kan der indsamles informationer om medlemmet via sensordata og video optagelser. Medlemmet accepterer ved indmeldelse at der foretages måling og videooptagelse. 

14: Datapolitik: Du har læst og accepterer Datapolitikken som du finder på hjemmesiden. 

15: Sikkerhed
Adgangskoden kan misbruges. Pas derfor på den. Det er medlemmets ansvar at holde denne personlig.
Hvis misbrug mistænkes skal det straks meddeles Thomey via brug af kontaktformularen på hjemmesiden.
Herefter vil koden blive annulleret og medlemmet vil modtage en ny.
Der kan i sådanne tilfælde blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-